Μαζί μας, μπορείτε καλύτερα!

Θέσεις εργασίας

Αθήνα-Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα

Αθήνα-Εξωτερικός Πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Αθήνα-Πωλητής ανταλλακτικών μέσω τηλεφώνου

Θεσσαλονίκη-Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα

Θεσσαλονίκη-Στέλεχος πληροφορικής

Καβάλα-Πωλητής ανταλλακτικών μέσω τηλεφώνου

Μουδανιά-Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα

Αθήνα

 

Η εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου για περισσότερο από 25 χρόνια και εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω των 15 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Για τις ανάγκες των καταστημάτων της στη πόλη της Αθήνας (περιοχή Μεταμόρφωσης) , αναζητά νέους εργαζόμενους οι οποίοι θα επανδρώσουν το τμήμα

Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα !

 

Οι νέοι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου ξεκινώντας από το ρόλο της διανομής, ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν άλλους σημαντικούς ρόλους μέσα στην εταιρεία.

 

Απαραίτητα Προσόντα !

• Δίπλωμα μηχανής ως 125cc (απολύτως απαραίτητο)

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Πτυχίο τεχνικού οχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα)

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρουμε !!!

• Σταθερή εργασία

• Συνεχή εκπαίδευση

• Aριστο κλίμα εργασίας

• Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης

Αθήνα

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου & εξοπλισμού συνεργείων για περισσότερο από 25 χρόνια και εξυπηρετεί τους πελάτες της με 15 καταστήματα στην Ελλάδα. 

Για τις ανάγκες του καταστήματος μας στη πόλη της Αθήνας(περιοχή Μεταμόρφωσης) επιθυμούμε να προσλάβουμε 

 

Εξωτερικούς Πωλητές ανταλλακτικών αυτοκινήτου!!!

 

Ο ρόλος 

• Επισκέπτονται τους πελάτες μας συνεργεία αυτοκινήτων 

• Προωθούν τα προϊόντα της εταιρείας 

• Εξυπηρετούν και καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας 

• Εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας εξυπηρετούνται σωστά 

 

Απαραίτητα Προσόντα

• Απαραίτητη η Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε όμοια θέση στο κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Πολύ καλή γνώση του κλάδου ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση των ανταλλακτικών και προμηθευτών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Πτυχίο τεχνικού οχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα) 

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

• Δίπλωμα οδήγησης Β' κατηγορίας

 

Παροχές

• Σταθερή εργασία 

• Συνεχή εκπαίδευση 

• Aριστο κλίμα εργασίας 

 

• Δυνατότητες εξέλιξης & ανάπτυξης 

Αθήνα

Η Εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου & εξοπλισμού συνεργείων για περισσότερο από 25 χρόνια, εξυπηρετώντας τους πελάτες της μέσα από (15) δεκαπέντε καταστήματα στην Ελλάδα. 

Για τις ανάγκες του καταστήματος της εταιρείας στη περιοχή της Αθήνας (περιοχή Μεταμόρφωση), επιθυμεί να προσλάβει 

 

Πωλητές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μέσω εισερχόμενων κλήσεων τηλεφώνου

 

Ο ρόλος 

• Υποδέχονται & διαχειρίζονται εισερχόμενες κλήσεις πελατών από πελάτες μας συνεργεία οχημάτων 

• Εξυπηρετούν & καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας-συνεργεία οχημάτων 

 

Απαραίτητα Προσόντα

• Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση στο κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Πολύ καλή γνώση του κλάδου ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση των ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Πτυχίο Tεχνικού Oχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα) 

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

• Δίπλωμα μηχανής ως 125cc (απολύτως απαραίτητο) 

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Παροχές

• Σταθερή εργασία 

• Συνεχή εκπαίδευση 

• Αριστο κλίμα εργασίας 

• Δυνατότητες εξέλιξης & ανάπτυξης 

Θεσσαλονίκη

 Η εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου για περισσότερο από 25 χρόνια και εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω των 15 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Για τις ανάγκες των καταστημάτων της στη πόλη της Θεσσαλονίκης, αναζητά νέους εργαζόμενους οι οποίοι θα επανδρώσουν το τμήμα

Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα !!!

Οι νέοι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου ξεκινώντας από το ρόλο της διανομής, ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν άλλους σημαντικούς ρόλους μέσα στην εταιρεία.

 

Απαραίτητα Προσόντα !

• Δίπλωμα μηχανής ως 125cc (απολύτως απαραίτητο)

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Πτυχίο τεχνικού οχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα)

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρουμε !!!

• Σταθερή εργασία

• Συνεχή εκπαίδευση

• Aριστο κλίμα εργασίας

• Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης

 

Θεσσαλονίκη

H εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου και εξοπλισμού συνεργείων για περισσότερο από 25 χρόνια, εξυπηρετώντας τους πελάτες της με 15 καταστήματα στην Ελλάδα.  

Για τις ανάγκες υποστήριξης του δικτύου της, αναζητά  

 

Στέλεχος Πληροφορικής / System Administrator

 

Ο ρόλος 

• Υποστηρίζει την άριστη λειτουργία του εταιρικού ERP σε περιβάλλοντα ORACLE και SINGULAR  

• Υποστηρίζει την άριστη λειτουργία του περιβάλλοντος Digital Marketing και εργαλείων CRM  

• Γνώση και εμπειρία σε διαχείριση e-shop  

• Υποστηρίζει και συντηρεί τον μηχανογραφικό εξοπλισμό της εταιρείας  

•Aψογη λειτουργία του συνολικού περιβάλλοντος μηχανογράφησης της εταιρείας 

 

Αναφέρετε στον Υπεύθυνο Ι.Τ. 
Η έδρα του ρόλου είναι στη Θεσσαλονίκη 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά

• Πτυχίο Πληροφορικής Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

• Εμπειρία σε υποστήριξη δικτύου καταστημάτων  

• Γνώση και εμπειρία σε χειρισμό SqL  

• Γνώση σε περιβάλλον ORACLE  

• Προϋπηρεσία σε διαχείριση eshop  

• Προυπηρεσία σε υποστήριξη περιβάλλοντος Digital Marketing και εργαλείων CRM  

• Aριστος χειρισμός MS Office  

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά

• Aριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  

• Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων  

• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων  

• Ομαδικότητα και συνεργασία   

 

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

• Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  

• Σταθερή εργασία  

• Συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη  

Καβάλα

Η Εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου & εξοπλισμού συνεργείων για περισσότερο από 25 χρόνια, εξυπηρετώντας τους πελάτες της μέσα από (15) δεκαπέντε καταστήματα στην Ελλάδα. 

Για τις ανάγκες του καταστήματος της εταιρείας στη περιοχή της Καβάλας, επιθυμεί να προσλάβει 

 

Πωλητές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μέσω εισερχόμενων κλήσεων τηλεφώνου

 

Ο ρόλος 

• Υποδέχονται & διαχειρίζονται εισερχόμενες κλήσεις πελατών από πελάτες μας συνεργεία οχημάτων 

• Εξυπηρετούν & καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας-συνεργεία οχημάτων 

 

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης

• Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση στο κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Πολύ καλή γνώση του κλάδου ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση των ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Πτυχίο Tεχνικού Oχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα) 

• Δίπλωμα μηχανής ως 125cc (απολύτως απαραίτητο) 

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρουμε

• Σταθερή εργασία 

• Συνεχή εκπαίδευση 

• Αριστο κλίμα εργασίας 

• Δυνατότητες εξέλιξης & ανάπτυξης 

Mουδανιά

 Η εταιρεία Καραμπάσης δραστηριοποιείται στο κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου για περισσότερο από 25 χρόνια και εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω των 15 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Για τις ανάγκες του καταστήματος μας στα Ν.Μουδανιά Χαλκιδικής, αναζητά νέους εργαζόμενους οι οποίοι θα επανδρώσουν το τμήμα

Διανομής εμπορευμάτων με μοτοσυκλέτα !!!

Οι νέοι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτου ξεκινώντας από το ρόλο της διανομής, ώστε στη συνέχεια να αναλάβουν άλλους σημαντικούς ρόλους μέσα στην εταιρεία.

 

Απαραίτητα Προσόντα !

• Δίπλωμα μηχανής ως 125cc (απολύτως απαραίτητο)

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Πτυχίο τεχνικού οχημάτων (εκτιμάται ιδιαίτερα)

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρουμε !!!

• Σταθερή εργασία

• Συνεχή εκπαίδευση

• Aριστο κλίμα εργασίας

• Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης

 

Στείλτε το βιογραφικό σας